شکل تاج و احساس کاکاتیل (عروس هلندی)

شکل تاج و احساس کاکاتیل (عروس هلندی)

فرم تاج کاکادو ها همیشه نمایانگر احساس درونی پرنده هست. در عروس هلندی نیز این امر صادق هست.تاج نیمه باز (۴۵ درجه)این حالت معمولی و عادی تاج نشانه آرامش پرنده هست.